1915

 
brostrom150_historia_ssstockholm_02.jpg

Title

Den 11 december 1915 avgick Broströms första passagerarfartyg s/s Stockholm till Amerika. Under året bildas Broströms Linjeagentur, man förvärvar Eriksbergs Mek. Verkstad och sonen Dan-Axel Broström föds. Följande år, 1916, blir Broströms huvudägare i Götaverken. 1918 förvärvas Göteborgs Bogserings- och Bergnings AB, även känt under namnet ”Röda Bolaget”.

1923 tecknar Broströms avtal om att bygga världens största lastmotorfartyg – Svealand och Amerikaland – för transport av malm från Chile till USA. Två år senare, 1925, levereras SALs första nybygge – m/s Gripsholm.

Samma år avlider Dan i en bilolycka och 100 000 göteborgare kantar stadens gator för att hedra honom. Flottan är nu över 300 000 tdw.