1973

 
brostrom150_historia_svealand_03.jpg

Title

1973 sjösätts kombinationsfartyget ”Svealand” om 278 000 tdw på Eriksberg – världens största torrlastfartyg. Följande år sjösätts Hemland – ett av världens största tankfartyg om hela 366 000 tdw.

1975 är sjöfarts- och varvskrisen ett faktum och Eriksberg säljs till staten. Trots hårda förhandlingar, om framförallt bemanningsfrågor, tvingas även SAL att lägga ner verksamheten.

1992 köps Broströms av Shipinvest och driver då ett hundratal produkttankers. 2008 köps Broströms av den världsomspännande danska koncernen A.P. Möller–Maersk, som 2012 flyttar verksamheten från Göteborg till Köpenhamn.