1889

 
brostrom150_historia_sshemland_03.jpg

Atlanten

Med fartyget Hemland gör Broströms år 1898 sin första resa över Atlanten. Två år senare – 1900, är Broströms Sveriges största rederi med 20 fartyg om 28 000 tdw.
1905 avlider Axel och sonen Dan tar över verksamheten.