1943

 
brostrom150_historia_danaxelbrostrom_02.jpg

Dan-Axel Broström

Under krigsåren transporterar Gripsholm och Drottningholm ca 44 000 krigsfångar i en utväxling mellan krigförande nationer inklusive fångar från koncentrationslägren på väg till USA.

1949 utses Dan-Axel till VD i Tirfing.

1956 inträffar den beryktade kollisionen mellan SALs m/s Stockholm och lyxkryssaren Andrea Doria, som förliser.