1870

 
brostrom150_historia_danbrostrom_04.jpg

Dan Broström

Dan Broström föds 1 februari 1870 i Kristinehamn. Efter familjen flyttas till Göteborg i tidig ålder tar Dan studenten vid Göteborgs realläroverk 1889, och blir därefter omedelbart anställd på sin fars kontor. Dan Broström blev delägare i firman Axel Broström & Son 1898 och var helägare från 1905 till sin död. Under hans tid utvecklades verksamheten mycket kraftigt, bland annat genom inrättandet av Svenska Amerika Linien 1915.

Dan Broström var riksdagsledamot i andra kammaren 1906-1911 för Göteborgs stads valkrets samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1901-16. Han var också sjöminister 1914–1917.