Historia


 

Tre Generationer

 

Axel Broström (1838-1905)

Axel Broström föds i Kristinehamn år 1838, som den yngsta i en syskonskara av 13 barn. 1865 inköper han sitt första fartyg med hjälp av lånat kapital – galeasen ”Mathilda”, som namngavs efter Axels fru och syster som också bägge bar detta namn. 1867 gör Axel sin första resa till Göteborg som skeppare på nyinköpta slupen ”Elise”.

I oktober 1882 flyttar han till Göteborg, Andra Långgatan 57 i hörnet vid Johannesplatsen. Redan året därpå flyttar familjen vidare till en femrumslägenhet vid Pusterviksgatan 11 där verksamheten även har sitt kontor i det så kallade Broströmska huset. År 1899 köper Axel Broström hela fastigheten och här hade rederiet sitt huvudkontor fram till 1907 med undantag för åren 1886-1887. När Axel Brostrom går bort 1905 är hans rederi redan Sveriges största under namnet Tirfing.

 

Dan Broström (1870-1925)

Dan Broström föds 1 februari 1870 i Kristinehamn. Efter familjen flyttat till Göteborg i tidig ålder tar Dan studenten vid Göteborgs realläroverk 1889, och blir därefter omedelbart anställd på sin fars kontor. Dan Broström blev delägare i firman Axel Broström & Son 1898 och var helägare från 1905 till sin död. Under hans tid utvecklades verksamheten mycket kraftigt, bland annat genom inrättandet av Svenska Ostasiatiska Kompaniet 1907 tillsammans med familjen Wallenberg,  Svenska Amerika Linien 1915, Rederi AB Svenska Lloyd 1916 samt Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1915.

Dan Broström var liberal riksdagsledamot i andra kammaren 1906-1911 för Göteborgs stads valkrets samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1901-16. Han var också sjöminister 1914–1917.

 
Dan Axel Broström

Dan Axel Broström (1915-1976)

År 1949 tillträdda Dan Axel Broström som Verkställande Direktör i Tirfing. Han varv då 34 år gammal. Efter andra världskriget bevittna Broströmskoncernen en enorm expansion under hans ledning. Det innebär också en oerhört stor ökning av investerat kapital som till en början kunde ske mestadels med eget kapital men som sedemera fick ske genom banklån.

Redan 1973 avgick Dan Axel som Tirfings styrelseordförande. Ett par år därefter befann sig koncernen i stor ekonomisk kris som slutade i att verksamheten bröts upp och storhetstiden gick i graven.

 

 

Broströmskoncernen

 

Ångbåtar över Atlanten (1890-XXXX)

Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet.

Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet. Här skriver vi några paragrafer om Broströmskoncernen på slutet av 1800 talet.

 
brostrom150_historia_kungsholm_03.jpg

Svenska Amerika Linjen (1950-1975)

Tirfingaktien introduceras på börsen år 1957. 1961 bärgar det Broströmsägda dotterbolaget Neptun regalskeppet Vasa utan kostnad för uppdragsgivaren. Två år senare, 1963, blir Eriksberg 50% ägare av Uddevallavarvet. 1956 inträffar den beryktade kollisionen mellan SALs m/s Stockholm och lyxkryssaren Andrea Doria, som förliser.

1965 sjösätts SALs sista kryssningsfartyg, Kungsholm. Detta år firas även koncernens hundraårsjubileum. Festligheterna överskuggas dock av att Ann-Ida avlider några minuter in på festdagen. Personalfesten direktsänds i en Eurovisions-sändning.

Koncernen har nu 10 500 anställda (18 000 inkl. delintressen) och är därmed Göteborgs största arbetsgivare. Med 81 fartyg om 1,1 m. tdw utgör det mer än 1/3 av svenska handelsflottan.

 
brostrom150_historia_svealand_03.jpg

Vad är titeln (1970-1992)

1973 sjösätts kombinationsfartyget ”Svealand” om 278 000 tdw på Eriksberg – världens största torrlastfartyg. Följande år sjösätts Hemland – ett av världens största tankfartyg om hela 366 000 tdw.

1975 är sjöfarts- och varvskrisen ett faktum och Eriksberg säljs till staten. Trots hårda förhandlingar, om framförallt bemanningsfrågor, tvingas även SAL att lägga ner verksamheten.

Broströmskoncernen avregistreras från börsen och företagets storhetstid är över.

1992 köps Broströms av Shipinvest och driver då ett hundratal produkttankers. 2008 köps Broströms av den världsomspännande danska koncernen A.P. Möller–Maersk, som 2012 flyttar verksamheten från Göteborg till Köpenhamn.

 
brostrom150_historia_packhusplatsen_02.jpg

Broströms i Göteborg

1907 flyttar Broströms verksamhet in i större lokaler på Packhusplatsen i Göteborg. Då har Dan redan året innan 1906 gift sig med Ann Ida Mark från en annan känd Göteborgs familj.

Under första världskriget 1914-17 ingick Dan i Hammarskjölds regering som sjöminister. Under de åren sköttes koncernen av familjemedlemmar eftersom Dan fick flytta till Stockholm där Dan Axel, hans och Ann Ida’s son, föddes 1915. Med hjälp av svenska marina resurser övervakade han, under stor sekretess, flykten av 79 engelska och allierade fartyg inlåsta i Östersjön under första världskriget. Denna händelse har endast nyligen kommit till dagen genom ett forskningsarbete som gått under namnet ”The Baltic Escape”.

Dan Broström lade också grunden, genom en donation 1918, till Sjöfartsmuseet i Göteborg som till slut stod färdigbyggt 1933 efter att färdigställandet lagts på is vid Dan Broström’s bortgång 1925.

År 1925 avlider Dan i en bilolycka i Trönninge Halland och 100 000 göteborgare kantar stadens gator för att hedra honom. Flottan är nu över 300 000 tdw.

 
brostrom150_historia_ssstockholm_02.jpg

Broströms i Sverige

Efter det att Axel Broström flyttat till Göteborg öppnades visionen att företaget skulle segla på de stora oceanerna. Att hans ättlingar sedan utvecklad sjöfartshandel till Medelhavet, Asien samt Amerika och andra destinationer runt jorden innebar att Sverige fick del av varor som tidigare aldrig funnits i landet samt att Svensk industri fick transport möjligheter till nya internationella destinationer. Det innebar också att flera immigranter kom till Sverige från jordens alla hörn och på ett tidigt 1900-tal att många Svenska medborgare kunde immigrera till bland annat Amerika.

Broströms blev också en väsentlig arbetsgivare i Sverige med runt 10,000 anställda när företaget var som störst. Mångfalt flera runt om i Sveriges rike kunde som underleverantörer få sina arbetstillfällen tillgodosedda.

När Axel Broström 1881 beslöt sig för att flytta till Göteborg för att börja det stora äventyret skrev han ner följande rader;

Jag står på tröskeln till mitt barndomshem
Och färdig är att vandra ut i världen
Än känner jag ej farorna på färden
Gud giv mig mod och kraft
Att möta dem