Historia

 

1838

Axel Brostrom_Portrait_2_1.jpg

Axel Broström

Axel Broström föds i Kristinehamn år 1838. 1865 inköper han sitt första fartyg – galeasen ”Mathilda”. 1867 gör Axel sin första resa till Göteborg som skeppare på nyinköpta slupen ”Elise”.

 

1870

5-Dan-Broström_3.jpg

Dan Broström

År 1870 föds Dan Broström i Kristinehamn.

1882 flyttar Axel sin verksamhet till Andra Långgatan 57 i Göteborg. Samma år bildas Ångbåtsaktiebolaget Ferm i Kristinehamn. Åtta år senare – 1890, bildas Ångfartygsaktiebolaget Tirfing i Göteborg som senare blir moderbolag i koncernen.

 

1898

Brostrom_SS Hemland_1_1.jpg

Atlanten

Med fartyget Hemland gör Broströms år 1898 sin första resa över Atlanten. Två år senare – 1900, är Broströms Sveriges största rederi med 20 fartyg om 28 000 tdw.

1905 avlider Axel och sonen Dan tar över verksamheten.

 

1906

Broströmia-1942-SMGF7434_1.jpg

Packhusplatsen

Ett år efter att fadern gått bort, gifter sig Dan med Ann-Ida Mark.

1907 flyttar verksamheten in i större lokaler på Packhusplatsen och det nya koncernbolaget AB Ostasiatiska Kompaniet bildas. Här samseglar man med danska ØK och i samarbete med fam. Wallenberg.

1911 inleder Svenska Levantlinjen Dan Broström (Orientlinjen) sin verksamhet. Samma år startar Svenska Amerika Mexico Linien sin verksamhet. Tre år senare, 1914, grundas Rederi AB Sverige Nordamerika, vilket senare skulle komma att bli Svenska Amerika Linien.

Mellan år 1914-17 ingick Dan i Hammarskjölds regering som sjöminister. Med hjälp av svenska marina resurser övervakade han, under stor sekretess, flykten av 79 engelska och allierade fartyg inlåsta i Östersjön under första världskriget.

 

1915

Brostrom_Montage_1915_1_2_Crop_2.jpg

Title

Den 11 december 1915 avgick Broströms första passagerarfartyg s/s Stockholm till Amerika. Under året bildas Broströms Linjeagentur, man förvärvar Eriksbergs Mek. Verkstad och sonen Dan-Axel Broström föds. Följande år, 1916, blir Broströms huvudägare i Götaverken. 1918 förvärvas Göteborgs Bogserings- och Bergnings AB, även känt under namnet ”Röda Bolaget”.

1923 tecknar Broströms avtal om att bygga världens största lastmotorfartyg – Svealand och Amerikaland – för transport av malm från Chile till USA. Två år senare, 1925, levereras SALs första nybygge – m/s Gripsholm.

Samma år avlider Dan i en bilolycka och 100 000 göteborgare kantar stadens gator för att hedra honom. Flottan är nu över 300 000 tdw.

 

1943

Dan-Axel-Broström_2_1.jpg

Dan-Axel Broström

Under krigsåren transporterar Gripsholm och Drottningholm ca 44 000 krigsfångar i en utväxling mellan krigförande nationer inklusive fångar från koncentrationslägren på väg till USA.

1949 utses Dan-Axel till VD i Tirfing.

1956 inträffar den beryktade kollisionen mellan SALs m/s Stockholm och lyxkryssaren Andrea Doria, som förliser.

 

1957

Brostrom_Montage_1957_1_1.jpg

Title

Tirfingaktien introduceras på börsen år 1957. 1961 bärgar det Broströmsägda dotterbolaget Neptun regalskeppet Vasa utan kostnad för uppdragsgivaren. Två år senare, 1963, blir Eriksberg 50% ägare av Uddevallavarvet.

1965 sjösätts SALs sista kryssningsfartyg, Kungsholm. Detta år firas även koncernens hundraårsjubileum. Festligheterna överskuggas dock av att Ann-Ida avlider några minuter in på festdagen. Personalfesten direktsänds i en Eurovisions-sändning.

Koncernen har nu 10 500 anställda (18 000 inkl. delintressen) och är därmed Göteborgs största arbetsgivare. Med 81 fartyg om 1,1 m. tdw utgör det mer än 1/3 av svenska handelsflottan.

 

1973

Brostrom_Montage_1973_1_1.jpg

Title

1973 sjösätts kombinationsfartyget ”Svealand” om 278 000 tdw på Eriksberg – världens största torrlastfartyg. Följande år sjösätts Hemland – ett av världens största tankfartyg om hela 366 000 tdw.

1975 är sjöfarts- och varvskrisen ett faktum och Eriksberg säljs till staten. Trots hårda förhandlingar, om framförallt bemanningsfrågor, tvingas även SAL att lägga ner verksamheten.

1992 köps Broströms av Shipinvest och driver då ett hundratal produkttankers. 2008 köps Broströms av den världsomspännande danska koncernen A.P. Möller–Maersk, som 2012 flyttar verksamheten från Göteborg till Köpenhamn.